1 از 1

مقدمه

سوال اکثر پیش خریداران و سرمایه گذاران در باب پیش خرید ملک این هست که چرا قیمت ساخت قطعی نیست؟ در این کلیپ سعی کردیم با توضیحات کامل دلیل علی الحساب بودن قیمت ساخت را توضیح دهیم و امیدواریم توانسته باشیم قدمی در روشن سازی راه پیش خرید ملک برداشته باشیم.

چرا علی الحساب؟

همه ی ما هر روز شاهد افزایش قیمت ها در هر زمینه ای هستیم،مطمئنا ساخت و ساز هم از این قاعده مستثنی نیست و هر سال و هر ماه و هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم.پس تعاونی مسکن که با سرمایه شخصی ساخته نمیشود و با همدلی و پرداخت اقساط توسط اعضا ساخته میشود قیمت علی الحساب دور از ذهن نیست.در این برهه کنونی با وجود پروژه های غیر معتبر زیاد باید از قیمت قطعی ترسید و نه علی الحساب.افزایش قیمت مصالح،دستمزد ها،بیمه و ... تماما موجبات افزایش قیمت را شامل میشوند و در سیستم تعاونی مسکن که ساخت و تحویل بدون سود هست،سوال اینجاست که اگر قطعی باشد پس مابه التفاوت را چه کسی باید پرداخت کند؟؟؟

کلیپ رو مشاهده کنید