پروژه تجاری اداری آرتمیس چیتگر (ساحل شمالی دریاچه)

42نفر 1403/02/09 8319

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

نمای 3D پروژه آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

واحدهای اداری پروژه آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

واحدهای اداری پروژه آرتمیس

واحدهای اداری پروژه آرتمیس

واحدهای اداری پروژه آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

دید ابدی دریاچه چیتگر از پروژه آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس نمای 3D پروژه آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس واحدهای اداری پروژه آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس واحدهای اداری پروژه آرتمیس واحدهای اداری پروژه آرتمیس واحدهای اداری پروژه آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس دید ابدی دریاچه چیتگر از پروژه آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس
1 از 48
پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس نمای 3D پروژه آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس واحدهای اداری پروژه آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس واحدهای اداری پروژه آرتمیس واحدهای اداری پروژه آرتمیس واحدهای اداری پروژه آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس دید ابدی دریاچه چیتگر از پروژه آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس چیتگر (ساحل شمالی دریاچه)


امکانات پروژه

تحلیل پروژه آرتمیس

پروژه تجاری اداری آرتمیس یکی از بزرگترین پروژه های در حال ساخت در منطقه 22 می باشد که با فراز و فرودهای بسیاری روبرو بود اما همچنان این کشتی در حال پیشروی و تکمیل شدن می باشد. برج های تجاری اداری آرتمیس بی تردید یکی از نمادهای منطقه 22 و شهر تهران هستند که با پیشرفت فیزیکی روزافزون شاهد افزایش ارزش و قیمت آن خواهیم بود. سرمایه گذاری در پروژه آرتمیس به کار سرمایه گذارانی می آید که نگاهی بلندمدت در سرمایه گذاری شان دارند و قطعا در نهایت صبرشان ارزشی دوچندان خواهد داشت.البته الان با ورود پرقدرت شرکت نیکان سازه سدید به عنوان پیمانکار 

کاربری مجتمع آرتمیس

پروژه آرتمیس تجاری اداری تفریحی می باشد.

سازنده پروژه تجاری اداری آرتمیس

پروژه آرتمیس توسط اتحادیه تعاونی های نمونه رسا ساخته می شود.

البته در مهرماه 1402 قرارداد مشارکت کامل پروژه بین اتحادیه تعاونی های رسا و شرکت نیکان سازه سدید(سازنده پروژه های تریتیوم) منعقد گردیده است.

موقعیت مکانی پروژه آرتمیس

پروژه آرتمیس در ساحل شمالی دریاچه خلیج فارس (چیتگر)واقع شده است.

مشخصات کلی برج های آرتمیس

پروژه آرتمیس در زمینی به مساحت 3هکتار در 6برج (5قطعه) مجزا در حال ساخت میباشد.قالب سازه ای به شکل کشتی متشکل از 4 طبقه تجاری که بدنه کشتی را شامل می شود و 7 طبقه منفی (شامل پارکینگ مالکین واحدها و مراجعه کنندگان که در تمام بلوک ها بهم متصل میباشد) و 6 برج اداری از 25 تا 32 طبقه  که شامل واحدهای اداری 70 تا 1000 متری (پنت هاوس) میباشد.

بلوک T2 شامل برج 2قلو میباشد که 95% پیشرفت فیزیکی دارد.بلوک T2 دارای 200 واحد اداری و 200 واحد تجاری میباشد.

بلوک T2 شرقی 6 واحدی میباشد که متراژ واحدهای اداری از 70متری تا 690متری در پنت هاوس میباشد.

بلوک T2 غربی 8 واحدی میباشد که متراژ واحدهای اداری از 85متری تا 1000متری در پنت هاوس میباشد.

متراژ واحدهای تجاری از 10 متر تا 185متری میباشد.

واحدهای اداری بلوک T2 در تاریخ دی ماه 1401 تحویل موقت شده و در تاریخ آبان ماه 1402 تحویل دائم میشود.

لازم به ذکر است که واحدهای تجاری بلوک T2 آخر 1402 تحویل اعضا میشود.

امکانات پروژه آرتمیس

برخورداری از 600 متر ساحل دریاچه خلیج فارس با دسترسی اختصاصی

هایپراستار- فودکورت- کافی شاپ- تالارهای پذیرایی- رستوران های ایرانی و خارجی متعدد- فضای بازی کودکان- پردیس سینمایی های مدرن- سالن های همایش و اجتماعات- شهربازی سرپوشیده- رستوران های VIP در بالاترین طبقات برج های اداری- سالن های پیشرفته بدنسازی و سالن های استخر و سونا و جکوزی- پارکینگ هوشمند و ...

روال خرید و فروش و نقل و انتقال واحدهای پروژه آرتمیس

خرید و فروش در پروژه بزرگ آرتمیس به دو صورت انجام می شود. یا متراژ، طبقه و جانمایی واحد مورد نظر مشخص بوده و براساس ارزش آن قیمت گذاری شده و به صورت متری با شرایط پرداخت مشخص خرید و فروش می شود و یا به صورت برگه های سهامی یک متری که در بازار موجود می باشد قابل سرمایه گذاری است. برگه های سهامی می توانند تجاری یا اداری باشند و در دفتر هر یک از تعاونی های اتحادیه رسا قابل نقل و انتقال هستند با قیمت و اقساط مشخص. این برگه ها در نهایت قابل تجمیع بوده و مالک آنها می تواند براساس اولویت اعلامی تعاونی نسبت به انتخاب واحد و طبقه خود اقدام نماید. در هر دو صورت فوق نقل و انتقال در دفتر تعاونی های اتحادیه رسا انجام می شود. 

قیمت و قرارداد ساخت پروژه تجاری اداری آرتمیس

واحدهای پروژه آرتمیس قیمت ثابت و مشخصی ندارند و همگام با قیمت روز بازار در نوسان هستند. از آنجایی که پایه ی تمام واحدهای موجود در پروژه همان برگه های سهامی بوده است، قیمت تمام شده برای هر عضو بستگی به زمان ورودش به پروژه دارد. 

بدلیل تنوع بلوک ها،جهت ها و متراژها جهت مشاوره رایگان و استعلام قیمت به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944