پروژه مسکونی شهید همدانی تعاونی لشکر27 مرواریدشهر

45نفر 1402/08/01 6060

اتمام نمای برج شهید همدانی لشکر27 مرواریدشهر-آبان1402

مشاعات پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

مشاعات پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

محوطه سازی پروژه شهید همدانی-شهریور 1402

نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

اتمام نمای برج شهید همدانی لشکر27 مرواریدشهر-آبان1402 مشاعات پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر مشاعات پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر محوطه سازی پروژه شهید همدانی-شهریور 1402 نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر
1 از 31
اتمام نمای برج شهید همدانی لشکر27 مرواریدشهر-آبان1402 مشاعات پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر مشاعات پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر محوطه سازی پروژه شهید همدانی-شهریور 1402 نمای پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر پروژه شهید همدانی لشکر 27 مرواریدشهر

پروژه مسکونی شهید همدانی تعاونی لشکر27 مرواریدشهر


امکانات پروژه

آنچه در این مطلب خواهید خواند در یک نگاه...

تحلیل پروژه شهید همدانی تعاونی لشکر 27 مرواریدشهر

همزمان با ساخت و سازهای گسترده در شهرک مروارید شهر در سال 98 تعاونی فراگستر یاران27 با خرید زمینی با موقعیت مناسب در شهرک نوین مرواریدشهر که قبلا متعلق به تعاونی دیگری بود و اندکی کار ساخت در آن انجام شده بود شروع به عضوگیری نمود.تعاونی فراگستر یاران27 با رزومه درخشان در همکاری با تعاونی لشکر27محمدرسول الله در پروژه برج های 22گانه آسمان,پروژه شهرک شهید باقری و ... توانست جایگاه خوبی در میان انبوه تعاونی مسکن های منطقه بدست آورد.

کاربری پروژه شهید همدانی تعاونی لشکر27 

پروژه شهید همدانی,مسکونی میباشد.

سازنده پروژه شهید همدانی لشکر27مرواریدشهر

سازنده این پروژه تعاونی مسکن فراگستر یاران27 میباشد.

موقعیت مکانی پروژه شهید همدانی لشکر27

تهران,منطقه22,انتهای اتوبان شهید خرازی واقع در شهرک نوین مروارید 

مشخصات کلی برج شهید همدانی

برج شهید همدانی در قالب یک بلوک 30 طبقه شامل (25طبقه مسکونی+1طبقه لابی مجلل+4طبقه منفی با کاربری پارکینگ و انباری) میباشد.تعداد واحدهای برج مجموعا 200 واحد میباشد و متراژهای برج در 3تیپ میباشد که به شرح ذیل است:

تیپA: حدودا 160 متری

تیپB: حدودا 150 متری

تیپC: حدودا 137 متری 

طبق اعلام تعاونی سازنده,تحویل موقت برج شهید همدانی لشکر27 آذرماه 1402 میباشد.

امکانات پروژه شهید همدانی لشکر27

لابی بزرگ و مجلل و لابی من 24 ساعته

پارکینگ و انباری اختصاصی

پارکینگ مهمان

سالن اجتماعات 

سالن ورزش GYM

سالن بازی کودکان

اتاق مدیریت

محل اسکان لابی من

سیستم CCTV

سیستم باسداکت

تصفیه خانه اختصاصی

روال خرید و فروش و نقل و انتقال پروژه شهید همدانی لشکر27

تمامی امتیازهای پروژه ی شهید همدانی دارای دفترچه مالکیت قطعی بوده و بعد از انتخاب واحد تمامی اعضا در اسفندماه 1401،این واحدها بصورت متری خرید و فروش میشود.مطمئنا این پروژه هم مثل تمام پروژه های معتبر در دفتر تعاونی نقل و انتقال قطعی میشود.

قرارداد ساخت و شرایط پرداخت پروژه شهید همدانی لشکر27 مروارید شهر

قرارداد ساخت برج شهید همدانی برای اعضا اولیه بااحتساب هزینه پارکینگ و انباری متری 4.800.000 میلیون تومان میباشد که همانطور که ذکر شد این مبلغ تمام شده ی قیمت برای اعضا میباشد.

تمامی اعضای فروشنده میبایست اندک بدهی خود به تعاونی را موقع فروش تسویه نمایند و به صورت تسویه کامل به خریدار واگذار نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر،استعلام قیمت به روز واحدها و واحدهای موجود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 


شماره تماس دفتر خرید و فروش پروژه 02148000944

02148000944

پروژه شهید همدانی(لشکر27) کجا در حال ساخت است؟

این پروژه در شهرک نوین مرواریدشهر در حال ساخت است.

در پروژه شهیدهمدانی(لشکر27) طبقه و واحد مشخص شده است؟

بله تمامی اعضا انتخاب واحد خود را انجام داده اند.

ساعت کاری دفتر خرید و فروش پروژه

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب در خدمتیم


امیرارجمند 1 سال و 2 ماه قبل

از نظر ساخت بسیار بسیار با کیفیت ساخته شده ، عایق های اکوستیک برای کاهش صدا ، اسانسورهای پک ، تصفیه خانه اختصاصی ، لابی طبقات بسیار شیک و لاکچری

پدرام افشار 1 سال و 2 ماه قبل

با سلام و عرض ادب ممنون از اطلاعات خوبتون