ویژگی های ملک
  • متراژ 110 متر
  • پارکینگ 1 پارکینگ
  • تعداد خواب 3 خواب
  • وضعیت سند تعاونی