ویژگی های ملک
  • متراژ 470 متر
  • تعداد سرویس 2 سرویس
  • وضعیت سند سند ثبتی