300متر-زمین-سروستان

بدون امتیاز 1399/02/24 1196

ویژگی های ملک
  • متراژ 300 متر
  • وضعیت سند سند ثبتی
توضیحات ملک

300متر-زمین

سندتک برگ

جنوبی