برج های G و B پهنه سروستان

پروژه پهنه B شهرک چیتگر

واحدهای پهنه سروستان

واحدهای برج های G و B شهرک چیتگر

پروژه مسکونی شهرک چیتگر

نمای برج های G و B پهنه سروستان شهرک چیتگر

برج های G و B پهنه سروستان پروژه پهنه B شهرک چیتگر واحدهای پهنه سروستان واحدهای برج های G و B شهرک چیتگر پروژه مسکونی شهرک چیتگر نمای برج های G و B پهنه سروستان شهرک چیتگر
1 از 6
برج های G و B پهنه سروستان پروژه پهنه B شهرک چیتگر واحدهای پهنه سروستان واحدهای برج های G و B شهرک چیتگر پروژه مسکونی شهرک چیتگر نمای برج های G و B پهنه سروستان شهرک چیتگر

پیش فروش امتیاز برج های G و B پهنه سروستان شهرک چیتگر


امکانات پروژه

تحلیل پروژه پهنه B شهرک چیتگر

شهرک چیتگر از 3 پهنه ی بوستان (A)،پهنه سروستان (B) وپهنه نارنجستان (C) تشکیل شده است که درپهنه های A و B هر کدام حدود 16 برج و پهنه C تعداد 8 برج ساخته شده یا در حال ساخت می باشند. کل مجموعه شهرک مسکونی چیتگر توسط تعاونی های ارتش و زیر نظر بتاجا در حال ساخت است. هر کدام از پهنه ها و پروژه ها در مطالب جداگانه به تفصیل معرفی شده اند. نوع عرضه در پهنه B یا سروستان در کل متفاوت بوده و در قالب قدرالسهم های 33 و 63 متری به اعضای ارتش واگذار شده اند با اقساط طولانی مدت و شرایط بسیار مطلوب. اعضای تعاونی با تجمیع این سهام ها به یک واحد مسکونی رسیده اند که در یکی از بهترین موقعیت مکانی های ممکن در منطقه 22 قرار دارد با نزدیکی به دو قطب گردشگری منطقه 22 یعنی بازار بزرگ ایران (ایران مال) و مجموعه عظیم شهربازی هزار و یک شهر که در حال ساخت می باشد. از طرفی محور تجاری چهارباغ دقیقا از وسط شهرک چیتگر عبور کرده است. با در نظر گرفتن دسترسی های بسیار عالی در اطراف شهرک چیتگر مثل بزرگراه های خرازی، همدانی، آزادگان و تهران-کرج باید گفت کمترین پروژه ای را در منطقه 22 می توان یافت که تمامی این مزایا را یکجا در خود جای داده باشد.  

کاربری پروژه های G و B شهرک چیتگر

کلیه برج های پهنه B یا سروستان در شهرک چیتگر ، مسکونی می باشند. 

سازنده برج های G و B پهنه سروستان

برج های G و B در پهنه بوستان توسط شرکت عمران هادی بتاجا ساخته می شوند. 

موقعیت مکانی پروژه های G و B شهرک چیتگر

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان، ضلع غربی دریاچه چیتگر، شهرک مسکونی چیتگر، پهنه B یا سروستان، برج های سری G و B

مشخصات کلی برج های G و B پهنه سروستان

تعداد 5 برج 30 طبقه از مجموعه برج های پهنه سروستان انتخاب واحد نموده اند به نام های G1 ، G2 ، G3 ، G4 و B3 که از این تعداد برج های G2 و G4 و B3 همان سهام های 33 و 63 متری بوده اند که اعضای با اولویت بالا، سهام شان را تجمیع کرده و نهایتا انتخاب واحد نموده اند و دو برج G1 و G3 از ابتدا به صورت فروش آزاد یعنی طبقه و جهت واحد مشخص توسط بنیاد تعاون ارتش به فروش رفته اند. متراژ واحدها در این برج ها از 80 متر تا حدود 400 متر بوده و موعد تحویل آنها به شرح زیر می باشد؛

G1 ؛ تحویل شده

G2؛ نیمه دوم سال 1399

G3؛ تحویل شده

G4؛ نیمه دوم 1401

B3؛ نیمه اول 1402

لازم به توضیح است که پیشرفت فیزیکی در ساخت برج های پهنه B که به برج های پروانه ای شکل معروف شده اند، سرعت گرفته است و بزودی برج های دیگر این پهنه نیز توسط اعضا و به ترتیب اولویت و رتبه، انتخاب واحد می شوند.

امکانات برج های پهنه B شهرک چیتگر

پارکینگ و انباری، لابی 24 ساعته، سالن اجتماعات، سالن ورزشی، واحدهای تجاری اختصاصی برج، پارکینگ میهمان در محوطه

روال خرید و فروش و نقل و انتقال پروژه های پهنه B شهرک چیتگر

تمامی اعضای برج های G و B انتخاب واحد نموده و جهت و طبقه واحدشان مشخص است که به صورت متری و تسویه درجا خرید و فروش می شوند. در دفتر تعاونی بتاجا قابل نقل و انتقال و واگذاری به صورت قطعی می باشند. 

قیمت و قرارداد ساخت برج های G و B شهرک چیتگر

از آنجایی که واریزی اعضا به تعاونی تکمیل شده و انتخاب واحد نیز صورت گرفته است و از طرفی به زمان تحویل نیز چیزی نمانده است، خریدار می بایست کل مبلغ واحد را به صورت یکجا پرداخت کند، با توضیح اینکه درصد کمی که برای تحویل و سند باقی مانده است از مبلغ کل واحد کسر می گردد. با این حساب قیمت این واحدها به روز بوده و قابل تغییر است.