نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت

جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400

تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400 تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402
1 از 30
نمای 3D پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400 تجهیز کارگاه پروژه زاگرس ابنیه همت-بهار 1400 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات آزمایش خاک پروژه زاگرس-بهار 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-زمستان 1401 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402 عملیات گودبرداری و مقاوم سازی دیوار حائل پروژه زاگرس-بهار 1402

امتیاز پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر


امکانات پروژه

تحلیل پروژه مسکونی تجاری زاگرس ابنیه همت 

در این شرایط نابه سامان ملکی و ظهور هر روز پروژه هایی که هیچ اصالتی ندارند و صرفا جهت سودجویی عده ای پا به بازار ملکی منطقه22 گذاشته اند,خبر شروع پروژه جدید تعاونی معتبر ابنیه همت میتواند خبر بسیار خوشایندی برای فعالان ملکی و سرمایه گذاران و خریداران باشد.شرکت تعاونی عمرانی ابنیه همت با رزومه ای درخشان در سطح منطقه 22 با پروژه هایی از قبیل لکسون و فرزانگان و ... با شروع پروژه لوکس زاگرس در لوکیشنی عالی و با کاربری تجاری مسکونی قدمی دیگر در راستای ساخت و ساز در منطقه 22 برداشت.

کاربری پروژه زاگرس ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر

پروژه زاگرس  تجاری مسکونی است.

سازنده پروژه زاگرس شرق دریاچه چیتگر

کارفرما و سازنده پروژه زاگرس تعاونی عمرانی ابنیه همت میباشد.

موقعیت مکانی پروژه زاگرس ابنیه همت 

منطقه 22 تهران-ضلع شرق دریاچه چیتگر-در مجاورت محور چهارباغ

مشخصات کلی پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت

براساس استعلام از تعاونی پلاک ثبتی پروژه زاگرس(1863/13620) و (1863/12538) میباشد.طبق پیش پروانه صادر شده پروژه دارای تراکم تجاری-مسکونی بوده و عرصه زمین 7000متر میباشد.پروژه زاگرس در قالب 28 طبقه (که در زمان اخذ پروانه ساختمانی میتواند متغیر باشد) که طبقه منفی یک و همکف ساختمان دارای واحد تجاری میباشد در حال ساخت است.هر عضو دارای امتیاز 60متر مربع تراکم مفید مسکونی و 15مترمربع تراکم مفید تجاری میباشد.البته با توجه به مساحت واحدهای پروژه تحویل یک واحد کامل منوط به تامین متراژ توسط عضو (یعنی خرید چند امتیاز)میباشد.البته اگر عضو نخواهد و یا نتواند امتیاز بیشتری خریداری کند تعاونی واحدها را به صورت مشاعی به چند عضو واگذار مینماید.

لازم به ذکر است طبق اعلام تعاونی،واحدهای مسکونی دارای تیپ های متراژی 120 متر مربعی و 180 مترمربعی و 240 مترمربع و پنت هاوس خاص و استثنایی به متراژ تقریبی 500 مترمربع میباشد.

طبق اعلام تعاونی و اطلاعات مندرج در دفترچه قرارداد نهایتا تحویل پروژه زاگرس 1405/10/30  میباشد.البته پروژه در صورت دیرکرد به اعضا ضرر و زیان پرداخت مینماید,طبق اعلام تعاونی اگر تعاونی نتواند تا 6ماه پس از موعد مقرر واحد را تحویل عضو دهد,پرداخت ضررو زیان شامل حال تعاونی میشود و ماهانه مبلغ 2.000.000 تومان برای هرواحد به عضو پرداخت میشود.

البته طبق اعلام,تعاونی متعهد شده است که از این زمان تا 24ماه بعد کلیه کارهای دریافت سند تک برگ رسمی را برای اعضا انجام دهد.

 پروژه زاگرس در قالب 2بلوک بهم چسبیده مجموعا 30 طبقه شامل 21 طبقه مسکونی+2طبقه تجاری+1طبقه لابی مجلل و شیک و 6طبقه منفی میباشد.

امکانات پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر

لابی مجلل و لابی من 24ساعته-پارکینگ مجزا برای واحدهای تجاری و مسکونی-انباری-سالن اجتماعات

روال خرید و فروش  پروژه زاگرس ابنیه همت

خرید و فروش در پروژه زاگرس همانند مابقی پروژه های منطقه 22 به صورت امتیاز و واریزی میباشد و نقل انتقال قطعی در دفتر تعاونی به صورت قطعی انجام میپذیرد.

قرارداد ساخت و شرایط پرداخت پروژه زاگرس

واریزی اعضا به تعاونی بابت هر امتیاز مسکونی تجاری تا تاریخ اول تیرماه 1402 مبلغ  1.407.400.000  میلیون تومان میباشد.

لازم به ذکر است تعاونی ابنیه همت برای خرید اسکلت مورد نیاز پروژه  زاگرس  اقدام به دریافت وام نمود که بسیار در جلوگیری از بالارفتن هزینه در اثر افزایش قیمت آهن در آینده موثر میباشد و اعضا در سال 1400 موظف به پرداخت اقساط وام به تعاونی بودند که به طور کامل  تسویه شد.

جدول اقساط علی الحساب پروژه زاگرس صرفا برای 4ماهه اول سال 1402 به شرح ذیل اعلام میگردد:

مجموع هر قسط برای پک کامل پروژه مجلل زاگرس (شامل60مترمسکونی+15تجاری) مبلغ 52.000.000 تومان میباشد.

 

دیگر پروژه های در حال ساخت تعاونی قدرتمند ابنیه همت در ادامه مطالعه کنید:

پروژه الوند

پروژه مسکونی تجاری البرز

 


تلفن تماس دفتر خرید و فروش 02148000944

02148000944

چرا در پروژه زاگرس واحد بخریم؟؟

چون این پروژه توسط معتبرترین تعاونی منطقه 22 تهران در حال ساخت است و از نظر موقعیت مکانی،بسیار نزدیک به دریاچه چیتگر میباشد.

کاربری پروژه زاگرس را میفرمایید؟

کاربری پروژه زاگرس تجاری،مسکونی میباشد.

پروژه زاگرس (لکسون 2) کجاست؟

ضلع شرقی دریاچه چیتگر همجوار با باملند

هر دفترچه ی پروژه زاگرس چند متریه؟؟

هر دفترچه شامل 60متر مسکونی + 15متر تجاری میباشد.

ساعت کاری دفتر خرید و فروش

همه روزه از 10 صبح تا 8 شب در خدمتگذاری حاضریم


سودابه تهرانی 1 روز و 9 ساعت قبل

با سلام و خسته نباشید
خواستم از تیم قویتون تو زمینه مشاوره تشکر ویژه کنم
که با راهنمایی خوبتون بعد چند ماه به سود خوبی رسیدم ،خیلی ممنون از لطف و حُسن نیتتون تو کارتون

پدرام افشار 16 ساعت و 41 دقیقه قبل

سلام و ارادت پروژه زاگرس سود آوری فوق العاده ای دارد،از انتخاب خوبتون خوشحالیم.

سپهرارجمندی 4 هفته و 1 روز قبل

سلام ..چه بیمه وچه تضمینی یالاترازداشتن یه سقف روی سرت که مالکیت اون روداشته باشی همه مابرای یه اینده ای که نمیدونیم اصلا وجودداره یا نه برنامه ریزی وسرمایه گذاری میکنیم مثلا میریم خودمونو بیمه میکنیم تادر۳۰سال اینده برامون بازدهی داشته باشه حالا دررابطه با این نوع سرمایه گذاری دیگه صحبت از ۳سالو ۴ساله ونه ۳۰ سال پس من برای داشتن یه اینده نزدیک روشن پروژه زاگرس رو پیشنهادمیکنم ...

کلاته 1 ماه و 3 هفته قبل

سلام عرض ادب احترام خدمت شما

پلان واحد‌های زاگرس هستش خدمتتون

لیلا 1 ماه و 3 هفته قبل

ممنون از زحمات و اطلاعات خوبتون

مهرداد 4 ماه و 1 هفته قبل

اتفاق عجیبی که در این پروژه افتاده این هست که امتیاز تجاری به صورت عجیبی طی چند ماه رشد کرده و حدود 3 برابر شده در حالی که امتیاز مسکونی تقریبا رشدی نداشته. دلیل رشد نکردن امتیاز مسکونی چی هست؟

پدرام افشار 4 ماه قبل

سلام وقت بخیر ممنون از ریزبینی شما بزرگوار مطمئنا واریزی کمتر،اقساط کمتر و متراژ کمتر باعث رونق بیشتر و افزایش تقاضای سهام های تجاری شده و تبع آن موجب افزایش قیمت شده.

aref 4 ماه و 2 هفته قبل

منطقه ۲۲ بهترین گزینه است برای سرمایه گذاری چون رشد قیمت منطقه ای دارد

زاجکانی 6 ماه و 2 هفته قبل

سلام وقت بخیر گودبرداری چه زمانی انجام خواهد شد و امکان خرید الان هست و قیمت رو هم میفرمایید

مشایخی 8 ماه و 1 هفته قبل

سلام ،وقت بخیر
اطلاع دارید گودبرداری چه زمانی انجام خواهد شد؟

پدرام افشار 8 ماه و 1 هفته قبل

سلام و ارادت طبق اعلام تعاونی گودبرداری به زودی انجام خواهد شد جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

کیهان 9 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر. حدود 11 ماه قبل اعلام کردید گودبرداری نزدیک هست ولی هنوز خبری از گودبرداری نشده !!!!!

پدرام افشار 9 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر و ارادت بزرگوار ما فقط منعکس کننده اخبار تعاونی هستیم،هر خبری که از تعاونی اعلام بشه ماهم اعلام میکنیم. مدت هاست که تعاونی به دلیل اخذ مجوزات اعلام کرده که گودبرداری به زودی انجام میشود.

مهرداد 9 ماه و 2 هفته قبل

چرا تعداد طبقات و متراژ واحدها هنوز مشخص نشده؟ مگه پروانه ساخت گرفته نشده؟

پدرام افشار 9 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر تعداد طبقات و متراژ حدودی مشخص هست،طبق اعلام تعاونی پروانه ساخت گرفته شده.جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

سهیل 1 سال و 1 ماه قبل

سلام
اگر تعاونی همه مجوزات شهرداری و آتش نشانی رو گرفته که متراژهای واحدها مسکونی بصورت کامل باید مشخص باشه

پدرام افشار 1 سال و 1 ماه قبل

با عرض سلام و ادب مجوزات به طور کامل اخذ شده و تعاونی اجازه گودبرداری را اخذ کرده.متراژ دقیق واحدها به زودی اعلام خواهد شد

یزدان 1 سال و 1 ماه قبل

سلام الان تعاونی‌همه مجوزات ساختو گرفته؟؟و آیا کی گودبرداری میکنن

پدرام افشار 1 سال و 1 ماه قبل

با عرض سلام و ادب بله تعاونی تمام مجوزات رو اخذ کرده و الان در مرحله آزمایش خاک هستند و گودبرداری به زودی شروع خواهدشد.

خراسانی 1 سال و 2 ماه قبل

سلام. پروژه زاگرس چه موقع گودبرداری میشه؟ کامنت ها را که دارم مرور میکنم، از چند ماه قبل فرموده اید که در آینده نزدیگ گودبرداری انجام خواهد شد ولی داریم می‌بینیم هنوز خبری از گودبرداری نیست و همین مورد باعث شک و تردید بنده در خرید این پروژه شده است.

پدرام افشار 1 سال و 1 ماه قبل

سلام وقت بخیر اخذ مجوزات و صدور پروانه ساخت و ... جز زمانبرترین قسمت های ساخت در کشور ماست.در حال حاضر طبق اعلام تعاونی هفت خان اخذ مجوزات طی شده و به زودی عملیات گودبرداری شروع خواهد شد.

مسعود 1 سال و 7 ماه قبل

سلام و خداقوت
لطف کنید وضعیت فعلی پروژه که در چه مرحله ای است و آیا در حال حاضر امکان خرید امتیاز و دفترچه وجود داره؟ را بفرمایید

پدرام افشار 1 سال و 7 ماه قبل

سلام وقت بخیر و ارادت الان پروژه در مرحله تجهیزکارگاه میباشد و در آینده نزدیک گودبرداری انجام خواهد شد.امکان خرید حق امتیاز وجود دارد برای استعلام قیمت و خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944

فرزاد 1 سال و 7 ماه قبل

سلام، هر دفترچه ۳دانگ و شامل ۶۰متر مسکونی و ۱۵متر تجاری درسته؟
اگر کسی بخواد یک امتیاز کامل بخره بایستی ۲تا دفترچه و در واقع ۱۲۰متر مسکونی و ۳۰متر تجاری بخره؟

پدرام افشار 1 سال و 7 ماه قبل

سلام وقت بخیر طبق اعلام تعاونی برای کسب یک واحد نیاز به داشتن 2یاچند دفترچه هست و هر دفترچه 3 دنگی میباشد.

حسین 1 سال و 8 ماه قبل

سلام آیا امکان خرید امتیاز ۳ دانگ از پروژه زاگرس وجود دارد؟

پدرام افشار 1 سال و 8 ماه قبل

سلام وقت بخیر تمام دفترچه سهام های پروژه زاگرس به صورت 3 دنگی هست.هر دفترچه 3 دنگ ممنون از اعتماد شما

صدرا 1 سال و 8 ماه قبل

با عرض سلام و تشکر وضعیت الان پروژه به چه صورته ؟

پدرام افشار 1 سال و 8 ماه قبل

با عرض سلام و ادب در پروژه فنس کشی و تجهیز کارگاه انجام شده و در حال حاضر آماده گودبرداری میباشد.

مهدی 1 سال و 8 ماه قبل

با سلام با توجه به رزومه تعاونی قدرتمند ابنیه همت و لوکیشن فوق العاده این پروژه به نظرم سرمایه گزاری فوق العاده خوبی خواهد بود درسته ؟!

پدرام افشار 1 سال و 8 ماه قبل

با عرض سلام ادب خدمت شما پروژه زاگرس به دلیل جای مناسب و شرایط خوب گزینه مناسبی هم از جهت سکونت و هم سرمایه گذاری هست. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 02148000944

امیر 1 سال و 10 ماه قبل

سلام بی زحمت یه عکس از پلان و نمای کار در سایت قرار بدین با تشکر

پدرام افشار 1 سال و 10 ماه قبل

سلام چشم حتما

عبداللهی 2 سال و 1 ماه قبل

با سلام حدود تمام شده پروژه چند درمیاد

پدرام افشار 2 سال و 1 ماه قبل

با عرض سلام و ادب همونطور که قبلا هم عرض شد،قیمت نهایی در پروژه های تعاونی ساز بصورت علی الحساب هست و از الان نمیشه قیمت نهایی رو اعلام کرد

رمضان 2 سال و 2 ماه قبل

ببخشید امتیاز داره بخرم؟

پدرام افشار 2 سال و 2 ماه قبل

سلام جهت خرید و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید 02148000944

رمضان قیطاسی 2 سال و 2 ماه قبل

سلام وقت بخیر. قیمت روز پیشفروش در همان لوکیشن متری چند هست و برای اعضای تعاونی حدودا متری چند تمام می شود؟

پدرام افشار 2 سال و 2 ماه قبل

سلام جهت مشاوره رایگان و استعلام قیمت های بروز با کارشناسان ما تماس بگیرید. 02148000944

AMIR KHAN 2 سال و 5 ماه قبل

سلام وقت بخیر. قیمت روز آماده تجاری در همان لوکیشن متری چند هست و برای اعضای تعاونی حدودا متری چند تمام می شود؟

امیر 2 سال و 6 ماه قبل

سلام. وقت بخیر
مشخصات کلی این مجتمع از قبیل زمان اغاز عملیات اجرایی، زمان تحویل قرارداد و تعداد طبقات و متراژ واحدها و ... رو اگه دارین ممنون میشم اطلاع رسانی کنید.

پدرام افشار 2 سال و 6 ماه قبل

با سلام و وقت بخیر پروژه های مسکونی در اول کار فقط اقدام به خرید زمین میکنند و بعد عضوگیری و بعد زمان اندکی مشخصات پروژه از قبیل تعداد بلوک ها,تعداد طبقات و ... اعلام میشود.در پروژه زاگرس هم به همین نحو میباشد و متاسفانه اطلاعات کاملی از پروژه فعلا در دست نیست و به محض دریافت اطلاع رسانی خواهد شد.