جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99
1 از 5
جای قرارگیری پروژه لوکس زاگرس عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر 99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99 عملیات حصارکشی پروژه زاگرس-19مهر99

تحلیل پروژه مسکونی تجاری زاگرس ابنیه همت 

در این شرایط نابه سامان ملکی و ظهور هر روز پروژه هایی که هیچ اصالتی ندارند و صرفا جهت سودجویی عده ای پا به بازار ملکی منطقه22 گذاشته اند,خبر شروع پروژه جدید تعاونی معتبر ابنیه همت میتواند خبر بسیار خوشایندی برای فعالان ملکی و سرمایه گذاران و خریداران باشد.تعاونی ابنیه همت با رزومه ای درخشان در سطح منطقه 22 با پروژه هایی از قبیل لکسون و فرزانگان و ... با شروع پروژه لوکس زاگرس در لوکیشنی عالی و با کاربری تجاری مسکونی قدمی دیگر در راستای ساخت و ساز در منطقه 22 برداشت.

کاربری پروژه زاگرس ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر

پروژه زاگرس  تجاری مسکونی است.

سازنده پروژه زاگرس شرق دریاچه چیتگر

کارفرما و سازنده پروژه زاگرس تعاونی عمرانی ابنیه همت میباشد.

موقعیت مکانی پروژه زاگرس ابنیه همت 

منطقه 22 تهران-ضلع شرق دریاچه چیتگر-در مجاورت محور چهارباغ

مشخصات کلی پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت

طبق پیش پروانه صادر شده پروژه دارای تراکم تجاری-مسکونی بوده و عرصه زمین 7000متر میباشد.هر عضو دارای امتیاز 60متر مربع تراکم مفید مسکونی و 15مترمربع تراکم مفید تجاری میباشد.البته به دلیل اینکه زمان زیادی از عضو گیری پروژه نگذشته اطلاعاتی از قبیل متراژ واحدها و تعداد بلوک ها و طبقات توسط تعاونی مربوطه اعلام نشده و به محض اعلام توسط تعاونی اعلام میشود.

امکانات پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت شرق دریاچه چیتگر

هنوز امکانات پروژه توسط تعاونی اعلام نشده است.

روال خرید و فروش پروژه زاگرس ابنیه همت

خرید و فروش در پروژه زاگرس همانند مابقی پروژه های منطقه 22 به صورت امتیاز و واریزی میباشد و نقل انتقال قطعی در دفتر تعاونی به صورت قطعی انجام میپذیرد.

قرارداد ساخت و شرایط پرداخت پروژه زاگرس

طبق برآورد تعاونی برای هزینه ی زمین و جواز و تراکم مبلغ 950.000.000 میلیون تومان میباشد که اعضا براساس اقساطی که در ادامه ذکر میشود باید تا تاریخ 1399/12/15 به تعاونی پرداخت نمایند.

مبلغ 275.000.000 میلیون تومان که تمام اعضا در زمان ثبت نام به تعاونی پرداخت نموده اند و مابقی:

تاریخ 1399/7/15 مبلغ 245.000.000 تومان

تاریخ 1399/8/15 مبلغ 155.000.000 تومان

تاریخ 1399/9/15 مبلغ 85.000.000 تومان

تاریخ 1399/10/15 مبلغ 70.000.000 تومان

تاریخ 1399/11/15 مبلغ 70.000.000 تومان

تاریخ 1399/12/15 مبلغ 50.000.000 تومان