فروش واحدهای مجتمع مسکونی نارنجستان 2 ابنیه آکام بلوار کوهک

29نفر 1402/02/14 8068

انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2-زمستان99

پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام-زمستان99

پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام-زمستان 99

انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2-زمستان 99

پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام

دیوارچینی داخلی پروژه نارنجستان2

انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2

بتن ریزی بام نارنجستان2-آذر 99

بتن ریزی بام نارنجستان2-آذر 99

اتمام اسکلت پروژه نارنجستان2-آذر 99

انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399

انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399

انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399

انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399

اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99

طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2

طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2

طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2

طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2

اجرای اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99

اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99

اجرای اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99

طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2

روند کاری پروژه نارنجستان2-مرداد99

بتن ریزی سقف همکف پروژه نارنجستان2-دی ماه 98

بتن ریزی سقف همکف نارنجستان2-دی ماه98

انجام اسکلت همکف نارنجستان2-دی ماه 98

انجام اسکلت بتنی نارنجستان2-آبان 98

پلان نقشه پروژه نارنجستان 2

پلان کلی برج نارنجستان 2

برج های نارنجستان2 ابنیه آکام

پروژه نارنجستان2

انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2-زمستان99 پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام-زمستان99 پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام-زمستان 99 انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2-زمستان 99 پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام دیوارچینی داخلی پروژه نارنجستان2 انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2 بتن ریزی بام نارنجستان2-آذر 99 بتن ریزی بام نارنجستان2-آذر 99 اتمام اسکلت پروژه نارنجستان2-آذر 99 انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399 انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399 انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399 انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399 اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 اجرای اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99 اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99 اجرای اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 روند کاری پروژه نارنجستان2-مرداد99 بتن ریزی سقف همکف پروژه نارنجستان2-دی ماه 98 بتن ریزی سقف همکف نارنجستان2-دی ماه98 انجام اسکلت همکف نارنجستان2-دی ماه 98 انجام اسکلت بتنی نارنجستان2-آبان 98 پلان نقشه پروژه نارنجستان 2 پلان کلی برج نارنجستان 2 برج های نارنجستان2 ابنیه آکام پروژه نارنجستان2
1 از 32
انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2-زمستان99 پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام-زمستان99 پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام-زمستان 99 انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2-زمستان 99 پروژه نارنجستان 2 تعاونی ابنیه آکام دیوارچینی داخلی پروژه نارنجستان2 انجام تاسیسات پروژه نارنجستان2 بتن ریزی بام نارنجستان2-آذر 99 بتن ریزی بام نارنجستان2-آذر 99 اتمام اسکلت پروژه نارنجستان2-آذر 99 انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399 انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399 انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399 انجام اسکلت طبقات نارنجستان2-اواخر مهر1399 اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 اجرای اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99 اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99 اجرای اسکلت طبقات نارنجستان2-مرداد99 طراحی دکوراسیون داخلی طبقه همکف و لابی پروژه برج مسکونی نارنجستان 2 روند کاری پروژه نارنجستان2-مرداد99 بتن ریزی سقف همکف پروژه نارنجستان2-دی ماه 98 بتن ریزی سقف همکف نارنجستان2-دی ماه98 انجام اسکلت همکف نارنجستان2-دی ماه 98 انجام اسکلت بتنی نارنجستان2-آبان 98 پلان نقشه پروژه نارنجستان 2 پلان کلی برج نارنجستان 2 برج های نارنجستان2 ابنیه آکام پروژه نارنجستان2

فروش واحدهای مجتمع مسکونی نارنجستان 2 ابنیه آکام بلوار کوهک


امکانات پروژه

**قبل از مطالعه،لازم به ذکر است واحدهای پروژه به طور کامل تحویل اعضا شده و تمامی ساکن شده اند**

 

تحلیل پروژه نارنجستان 2

تنها کمی پس از آغازبکار پروژه نارنجستان 1  تعاونی نوین ساز ابنیه آکام پروژه مسکونی نارنجستان 2 را در زمینی در نزدیکی پروژه نارنجستان1 خریداری و پروژه جدید خود را آغاز نمود. پروژه نارنجستان 2 نیز از نظر موقعیت مکانی همان مزیت پروژه قبلی تعاونی ابنیه آکام را داراست و آینده بسیار درخشانی را می توان برایش متصور شد. مضاف بر اینکه در این پروژه متراژ واحدها به حدود 100 متر و دوخوابه تغییر یافته است و این یعنی تعدیل در پرداخت پول اولیه و همینطور اقساط پروژه. در پروژه نارنجستان 2 نیز پیشرفت فیزیکی ملموسی را شاهد هستیم که این مهم نشانگر کاربلدی و احساس مسئولیت تعاونی سازنده نسبت به اعضا می باشد. قابل ذکر است که پیشرفت فیزیکی خوب یک پروژه در ارزشگذاری قیمت حق امتیاز آن پروژه تاثیر مستقیم خواهد داشت و در پروژه نارنجستان 2 این از خوش اقبالی اعضای اولیه است که پروژه به سرعت پیش می رود.

کاربری پروژه نارنجستان2 ابنیه آکام

برج های 14 طبقه نارنجستان 2 مسکونی هستند.

سازنده پروژه نارنجستان2 بلوار کوهک

شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام سازنده برج های نارنجستان 2 می باشد.

موقعیت مکانی برج های نارنجستان2

منطقه 22 تهران، شهرک گلستان،ضلع جنوب شرقی دریاچه چیتگر،بلوار کوهک، بلوار علوم فنون، برج های نارنجستان2

مشخصات کلی پروژه نارنجستان2 ابنیه آکام

پروژه نارنجستان2 در قالب 2 برج 14 طبقه (2 طبقه منفی+ 1 طبقه لابی+11 طبقه مسکونی) هر طبقه 6 واحد حدود 100 متری (دوخوابه) در مجموع 132 واحد مسکونی با پارکینگ و انباری در مرحله اتمام نازک کاری و نصبیات و مرحله تحویل موقت میباشد.تحویل پروژه نارنجستان 2 طبق اعلام تعاونی اسفندماه سال 1400 میباشد.

امکانات برج های نارنجستان2

۴ لاین آسانسور- سالن بازی کودکان- سالن بیلیارد و فوتبال دستی- آنتن مرکزی- سرمایش گرمایش هر واحد مستقل- دوربین مداربسته- نورپردازی نما- پارکینگ دوچرخه- اینترنت مرکزی- اعلام و اطفای حریق- دو دستگاه سوئیت سرایداری در طبقه همکف- سالن اجتماعات- درب ضد سرقت- زمین ورزش و زمین های بازی.

روال خرید و فروش و نقل و انتقال پروژه نارنجستان2

اعضا پروژه نارنجستان2 همگی انتخاب واحد و جهت نموده اند و روال خرید فروش به صورت متری میباشد.ضمنا تمامی واحدها دارای دفترچه مالکیت هستند که در دفتر تعاونی ابنیه آکام قابل نقل و انتقال و واگذاری به صورت قطعی می باشند.

قیمت و قرارداد ساخت پروژه نارنجستان2 بلوار علوم فنون

قرارداد ساخت اولیه پروژه نارنجستان2 جهت اعضای اولیه متری 15.000.000 میلیون تومان به صورت علی الحساب بوده.لازم به ذکر است واریزی اعضا به طور کامل پرداخت شده و عضو بصورت تسویه شده محاسبه میگردد.

**واحدهای پروژه به طور کامل تحویل اعضا شده و تمامی ساکن شده اند**

 واحدهای پروژه نارنجستان2 به صورت 1.5 دانگ، 3 دانگ، 4.5 دانگ و 6 دانگ نیز قابل خرید و فروش می باشد. 

 

پروژه نارنجستان 3

پروژه نارنجستان 4

پروژه نارنجستان 5


پویان09102105957 2 سال و 6 ماه قبل

درود برای خرید 6دانگ برای امتیاز و نقدی که پرداخت شده چقدر باید پرداخت کرد؟

پدرام افشار 2 سال و 6 ماه قبل

سلام وقت بخیر جهت استعلام قیمت به روز با کارشناسان ما تماس بگیرید 02148000944