پیش فروش امتیاز پروژه مسکونی نارنجستان 5 تعاونی ابنیه آکام (شمال اتوبان همت)

66نفر 1403/02/17 5761

معرفی پروژه نارنجستان5

پلان معماری واحدهای پروژه نارنجستان5

پلان چیدمان واحد 149متری نارنجستان5

نمای 3D پروژه نارنجستان5

نمای 3D پروژه نارنجستان5

پروژه نارنجستان5-زمستان 1402

پروژه نارنجستان5-زمستان 1402

پروژه نارنجستان5-زمستان 1402

پروژه نارنجستان5-زمستان 1402

پروژه نارنجستان5-زمستان 1402

پروژه نارنجستان5-زمستان 1402

پروژه نارنجستان5-زمستان 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-پاییز 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-تابستان 1402

پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت

عملیات نصب تاورکرین پروژه نارنجستان5-خرداد1402

پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت

پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت

عملیات نصب تاورکرین پروژه نارنجستان5-خرداد1402

پروژه نارنجستان 5-تعاونی ابنیه آکام

معرفی پروژه نارنجستان5 پلان معماری واحدهای پروژه نارنجستان5 پلان چیدمان واحد 149متری نارنجستان5 نمای 3D پروژه نارنجستان5 نمای 3D پروژه نارنجستان5 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت عملیات نصب تاورکرین پروژه نارنجستان5-خرداد1402 پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت عملیات نصب تاورکرین پروژه نارنجستان5-خرداد1402 پروژه نارنجستان 5-تعاونی ابنیه آکام
1 از 49
معرفی پروژه نارنجستان5 پلان معماری واحدهای پروژه نارنجستان5 پلان چیدمان واحد 149متری نارنجستان5 نمای 3D پروژه نارنجستان5 نمای 3D پروژه نارنجستان5 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-زمستان 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-پاییز 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-تابستان 1402 پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت عملیات نصب تاورکرین پروژه نارنجستان5-خرداد1402 پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت پروژه نارنجستان5-شمال اتوبان همت عملیات نصب تاورکرین پروژه نارنجستان5-خرداد1402 پروژه نارنجستان 5-تعاونی ابنیه آکام

پیش فروش امتیاز پروژه مسکونی نارنجستان 5 تعاونی ابنیه آکام (شمال اتوبان همت)


امکانات پروژه

توضیحات مختصر از پروژه نارنجستان5 را بشنوید:

آنچه در ادامه این مطلب خواهید خواند:

تحلیل تخصصی پروژه مجلل نارنجستان 5

پروژه خوب و مناسب جهت سرمایه گذاری ویژگی های خاص خود را دارد که به جرات تمام این ویژگی ها در پروژه های  شرکت تعاونی ابنیه آکام  از جمله نارنجستان 1 و نارنجستان 2 و نارنجستان 3 و نارنجستان 4 وجود دارد و پس وقتی صحبت از پروژه ی جدید این تعاونی یعنی نارنجستان 5میشود دور از انتظار نیست که در تاریخ 18 اسفند ماه 1401 در کمتر از چند ساعت هجوم سرمایه گذاران و پیش خریداران به سمت تعاونی برای پذیره نویسی سرازیر شوند و کل واحد ها در همین زمان اندک واگذار شود و پذیره نویسی تمام شود.به زبان ساده تر سرمایه گذاران و پیش خریداران در منطقه 22 راه درست و تعاونی معتبر و پروژه لوکس خود را پیدا کرده اند و با اطمینان و بدون ذره  ای درنگ اقدام به خرید میکنند.حال در صدد هستیم این پروژه ی معتبر و لوکس را به شما عزیزانی که شاید اطلاعات کمتری راجع بهش داشته باشید معرفی کنیم.

کاربری پروژه نارنجستان 5 (تعاونی ابنیه آکام)

کاربری پروژه نارنجستان 5 مسکونی میباشد.

سازنده پروژه مجلل نارنجستان 5

مدیریت ساخت,طراحی و مهندسی توسط  شرکت تعاونی عمرانی نوین ساز ابنیه آکام صورت میگیرد.

موقعیت مکانی پروژه نارنجستان 5

پروژه واقع در تهران-منطقه 22-بزرگراه شهید خرازی (امتداد همت غرب)-خروجی اردستانی-ابتدای جاده وریج،واریش-مجموعه مهسان بلوک B6 در پلاک ثبتی 4/5925 میباشد.

 

مشخصات کلی و امکانات پروژه لوکس نارنجستان 5

پروژه در زمینی به پلاک ثبتی 4/5925 در نقطه ی خوش آب و هوا و دنج منطقه 22 تهران در قالب یک بلوک با 15طبقه شامل (11 طبقه مسکونی+3طبقه پارکینگ منفی+1طبقه لابی شیک) و با سازه ای بتنی در مرحله انجام اسکلت بتنی طبقات منفی میباشد.

تعداد واحدها در پروژه نارنجستان5 تعداد 88 واحد مسکونی میباشد.

میانگین متراژ واحدها در پروژه 149 مترمربع میباشد.هر واحد دارای یک پارکینگ و انباری میباشد.

پیش بینی زمان ساخت پروژه 40 ماه از (ابتدای خردادماه 1402) اعلام شده است.

امکانات پروژه معتبر و لوکس نارنجستان5 شمال اتوبان خرازی

سالن ورزشی GYM

سیستم سرمایش و گرمایش مستقل برای هر واحد

دوربین مداربسته و سیستم حفاظتی در فضاهای مشاع-پارکینگ ها و نیز محوطه ها

نورپردازی نما

سیستم اعلام واطفا حریق

یک دستگاه سوئیت سرایداری در طبقه زیرزمین

سالن اجتماعات برای برگزاری جلسات و مراسم ها

روال خرید و فروش پروژه نارنجستان 5 تعاونی ابنیه آکام

خرید و فروش در پروژه نارنجستان5 به صورت واریزی و امتیاز میباشد و نقل و انتقال قطعی در دفتر تعاونی صورت میپذیرد.فروش در این پروژه به صورت امتیاز حدود 50 مترمربع تراکم مفید مسکونی میباشد.

قیمت و قرارداد ساخت و اقساط پروژه نارنجستان 5 تعاونی ابنیه آکام

طبق اعلام تعاونی،قیمت زمین،تراکم،مجوزات برای هر امتیاز 50متری به طور قطعی متری 26میلیون تومان یعنی 1.300.000.000 تومان میباشد که تمامی اعضا تا تاریخ اول خرداد ماه 1402 به تعاونی پرداخت نموده اند.

  • واریزی هر امتیاز 50 متری با اقساط اردیبهشت ماه 1403 مبلغ 1.620.000.000 تومان میباشد (بروزرسانی میشود)

جدول قسط علی الحساب پروژه برای چهارماهه اول سال 1403 به شرح ذیل میباشد:

اقساط 4ماهه اول سال 1403 نارنجستان5

 

لازم به ذکر است با توجه به واگذاری تمامی سهام ها به اعضا در پذیره نویسی و پیشرفت استثنایی پروژه در مدت خیلی کوتاه،پیش خریداران مثل مابقی پروژه ها میباست به غیر از مبلغ واریزی عضو به تعاونی،مبلغی رو به عنوان حق امتیاز به فروشنده پرداخت نمایند.جهت استعلام به روز حق امتیاز با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

 


شماره تماس دفتر خرید و فروش پروژه 02148000944

02148000944

پروژه نارنجستان5 کجاست؟

انتهای اتوبان همت غرب-شمال اتوبان-روبه روی ایرانمال-شهرک مهسان

پروژه نارنجستان5 برای سرمایه گذاری مناسبه؟

بله پروژه نارنجستان5 هم برای سکونت و هم سرمایه گذاری فوق العاده است.

ساعت کاری دفتر خریدوفروش پروژه نارنجستان5

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب


محمد 7 ماه و 1 هفته قبل

نارنجستان ۴ که چسبیده به مترو و به نظر من آینده خوبی نداره

پدرام افشار 7 ماه و 1 هفته قبل

سلام وقت بخیر صفحه ای که شما دیدگاه نوشتید مربوط به نارنجستان5 هست که موقعیت قرارگیریش کاملا متفاوت هست. در رابطه با نارنجستان4 هم باید گفت هر واحدی در هر موقعیتی مشتری خاص خود را دارد،نارنجستان4 هم سرمایه گذارانی دارد که تا الان سود خوبی بردند

سامان قاسمی 8 ماه و 3 هفته قبل

با تشکر از مشاور ادیب کیا بابت معرفی پروژه بسیار قدرت مند هست و اطمینان خاطر ازش زیاد و قیمت شما در هیچ جا یافت نمیشد خیلی ممنون بابت توضیحات کاملتون و سایت عالی تون🙏

پدرام افشار 8 ماه و 3 هفته قبل

با سلام و عرض ادب ممنون از شما و حسن انتخابتون و اعتمادتون به گروه سرمایه گذاری مروارید

زينب سعادتي 9 ماه و 4 هفته قبل

مطلب مفيدي بود. سپاس از شما. ابنيه آكام بسيار خوش قوله .

پدرام افشار 9 ماه و 3 هفته قبل

سلام ممنون از حسن انتخاب شما،بله ابنیه آکام جز بهترین هاست.

خسرو توتونچی 10 ماه قبل

شما خودتون کدوم و پیشنهاد میدهید؟

پدرام افشار 10 ماه قبل

سلام وقت بخیر بحث پیشنهاد ما به شرایط شما و خواسته شما وابسته هست،ولی پروژه های نارنجستان به جرات جز بهترین های منطقه میباشد.

محمدرضا سلامی 10 ماه و 3 هفته قبل

سلام آیا تعاونی ابنیه تونسته نسبت به تحویل واحدها خوشقول باشه و سر موقع تحویل بده؟

پدرام افشار 10 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر بله تعاونی ابنیه آکام از شروع به کار در منطقه22 تهران همیشه به وعده های خود عمل نموده و در مواردی جلوتر از زمانبندی اعلام شده پروژه را تحویل اعضا داده اند.

علی سیدی 10 ماه و 3 هفته قبل

آیا رسوب پول در این شرایط اقتصادی عاقلانه ست؟

پدرام افشار 10 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر تجربه بزرگان و متخصصان این رو ثابت کرده،در هر شرایط اقتصادی سرمایه گذاری در ملک بهترین گزینه است. در حال حاضر بخاطر ثبات نسبی قیمت ها،الان بهترین زمان برای خرید و سرمایه گذاری هست.

مریم کسایی 10 ماه و 3 هفته قبل

با توجه به تورم بازار تضمین سود دهی پروژه چقدر است؟

پدرام افشار 10 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقت بخیر تضمین سود پروژه،اعتبار تعاونی و سرعت ساخت آن میباشد که نارنجستان ها به خوبی جواب خود را پس داده اند.

اسماعیل تربتی 10 ماه و 3 هفته قبل

ممنون از راهنماییتون قیمت امتیاز پروژه نارنجستان 5 ؟!

پدرام افشار 10 ماه و 3 هفته قبل

سلام و ارادت به دلیل نوسانات قیمت ها و تورم و قیمت های اعلامی مختلف از طرف مالکان لطفا با مشاورین ما تماس بگیرید 02148000944

سارا نجفی 12 ماه قبل

درود بر شما ،خدا قوتتون خیلی ممنون از از شرکت سرمایه‌گذاری مروارید که با راهنمایتون به سود رسیدم
و راضی از خریدم مشاورتون هستم ،سپاسگزارم

پدرام افشار 12 ماه قبل

سلام وقت بخیر ممنون از اعتماد شما،از رضایت شما خشنودیم

بوستانه اعتمادنیا 1 سال قبل

سلام به نظرمن باتوجه به افزایش روزافزون قیمت ها نگه داشتن پول اصلا منطقی نیست وخوب بین گزینه های خرید طلا وسکه ودلار هیچ کدوم جهش ورشدقیمتش به اندازه خرید زمین وخونه نیست به شرط اطمینان ازتعاونی که باسرچ ساده ونگاه به پیشینه یه تعاونی میشه خریدروانجام داد وبه نظرم پروژه نارنجستان واقعاواسه سرمایه گذاری عالیههههااا

کلاته 1 سال و 1 ماه قبل

خیلی عالی مرسی از زحمات شما

ممنونم از اطلاع رسانی شما

پدرام افشار 1 سال و 1 ماه قبل

سلام و ارادت لطف شماست،امیدواریم کمک کوچکی برای سرمایه گذاری امن شما کرده باشیم